Serviceavtaler

DET ØKONOMISKE MASKINHOLDET
Som kunde av Hymax har du investert i ett kvalitetsprodukt. Det er da viktig at dine produkter blir vedlikeholdt på en ordentlig måte slik at verdien opprettholdes.

I tillegg er det viktig at du til en hver tid vet hvilke driftutgifter du vil få. Dette er viktig når en skal beregne nye prosjekter eller gi priser til kunder.

Serviceavtale inneholder:

  • Arbeid innenfor normal arbeidstid
  • Filter og filterelementer
  • Sertifiseringsinspeksjoner
  • Eventuelle Oljeanalyser
  • Olje

Serviceavdelingen har godt kvalifiserte servicemekanikere til utføring av service og reparasjoner på våre egne produkter og på andre merker. Dette gjør at feil eller mangler kan oppdages før ett havari. Risiko for driftstanser minsker og eventuell ståtid elimineres.

Serviceavtaler faktureres etter hver service i henhold til kjørte maskintimer. Dete gir en god oversikt over driftsutgiftene, ingen skjulte kostnader!

Hver utført service føres i serviceboken. Dette gir en god dokumentasjon ved en eventuell garant og øker verdien på maskinen ved ett salg.

Med en serviceavtale ivaretars også miljøet. En godt vedlikeholdt maskin yter mer og forurenser mindre. I tillegg behandles filter og olje i henhold til HMS kravene.

Ta kontakt med vår serviceavdeling, en av våre servicepartnere eller salgsrepresentant for ett tilbud eller ha en uforpliktende samtale.