Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Vår nettstedsadresse er: https://hymax.no. Når du bruker nettsiden vår og / eller er i kontakt med oss via registreringsskjema eller telefon vil vi behandle personopplysninger om deg. I denne artikkelen finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Hymax AS.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på tlf. 62 33 06 60, eller via e-post: .

.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • De opplysningene du sender oss i kontaktskjema fra vår nettside brukes for å utføre den tjenesten som din henvendelse eventuelt handler om. Personopplysningene er vanligvis navn, telefonnummer, e-postadresse. I tillegg kommer eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av / i henvendelsen.
  • Vi henter personopplysninger når du søker jobb hos oss.
  • Når vi inngår avtale om kjøp av varer eller tjenester, vil vi i varierende grad trenge / bruke dine personopplysninger.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi bruker geolokasjon, som henter lokasjonen til IP-adressen der brukeren befinner seg. Denne informasjonen lagres ikke, men ved hjelp av Google Analytics kan vi bruke informasjonen til blant annet å forbedre våre nettsider.
  • Informasjonskapsler lagres for visning av forskjellige typer nettannonser. Dersom du ikke ønsker dette, kan du selv skru av denne funksjonen i din egen nettleser. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining.

.

Informasjonskapsler

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel (cookie) for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for «Husk meg», vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.
Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre. Eksempler på eventuelle unntak vil være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er behov for det formål personopplysningene ble samlet inn for, samt å utarbeide statistikk. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging, f.eks av din henvendelse til oss. Visse personopplysninger kan måtte lagres i henhold til ulike lovbestemmelser, dette kan f.eks. gjelde opplysninger som omfattes av Lov om årsregnskap (regnskapsloven) m.v.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, samt eventuell statistikk er ferdig innsamlet.

.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) gir deg rett til innsyn, Hymax AS plikt til utlevering av informasjon om dine personopplysninger.
Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

For å utøve dine rettigheter må du kontakte oss gjennom kontaktopplysninger som du kan finne ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.

.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Du vil også finne oppdatert informasjon her på vår nettside.